(LEENDŐ) ELSŐSÖKNEK | AKTUALITÁSOK | OKTATÓKNAK | HALLGATÓKNAK | SANSZ KLUB | HASZNOS |
HALLÁSSÉRÜLT HALLGATÓKNAK DISZLEXIÁS HALLGATÓKNAK LÁTÁSSÉRÜLT HALLGATÓKNAK MOZGÁSSÉRÜLT HALLGATÓKNAK AUTISTA HALLGATÓKNAK ÉS ÉN HOGYAN SEGÍTHETEK?

Kurzusaink

A SANSZ támogató program munkatársai nem hagynak magadra. Nagyon sok szolgáltatással segítünk téged, hogy egyetemi éveid alatt elsősorban a tanulásra tudj koncentrálni, és ne a nehézségekkel való küzdelem őrölje fel energiáidat. Diszlexiásként valószínűleg komoly kihívást jelent a tanulnivalók megnövekedett mennyisége és az időbeosztás önálló szervezése. Bízunk benne, hogy a tréningeink a  javadra válnak, amennyiben részt veszel ezeken.
Kurzusaink:
  • Hatékony tanulás felsőfokon
  • Eszközös képességfejlesztő tréning zsonglőr kellékekkel
  • Építs versenyelőnyt a diszlexiából - csoportos erősségépítő program


Hatékony tanulás felsőfokon
A kurzus célja a diákok tanuláshoz való viszonyának tudatosítása és pozitív irányú megváltoztatása, tanulási szokásaik formálása, a tanuláshoz nélkülözhetetlen alapképességeik fejlesztése, saját hatékony tanulási módszereik kialakítása. A tréningen azonosíthatod saját tanulási stílusod, és megismerheted azokat a stratégiákat, amelyek leginkább segíthetnek a hatékonyabb tanulásban. A kurzus segít tudatosítani a nehézségeidet és felismerni az erősségeidet.
A tananyagegység során feltárásra kerülnek a csoportban jelenlévők egyéni igényei a hatékony tanulásra, illetve az esetleges tanulási problémák, mindezek tükrében a lehetséges megoldási módok is bemutatásra kerülnek. A tanulási motivációk és a meglévő tanulási szokások fontosságára is rávilágít a képzés, ugyanakkor a tanuláshoz való viszonyulást, mint a folyamatban részben tudattalanul, mégis hangsúlyosan jelenlévő és meghatározó minőséget is körbejárja a program.

Az alábbi, hatékony tanuláshoz szükséges alapképességek fejlesztéséhez nyújt a képzés segítséget:
  • figyelem
  • gondolkodás
  • olvasás, szövegértés
  • jegyzetelés
  • memória
  • időszervezés
  • stressz-kezelés
A hatékony tanulási módszerek megismerését és elsajátítását a résztvevők igényeihez, képességeihez adekvátan biztosítja képzés.
A hallgatók megismerik saját karakterük motivációs és egyéb, személyiség működésükhöz köthető sajátosságaikat. Ennek tudatosítása nagymértékben segíti az önelfogadást, az esetleges hiányosságok kezelésének felismerését, az erősségek tudatos felhasználásának integrálását.
A sikeres tanulási folyamat - mint a személyiség önszabályozásához köthető dinamikus tevékenység - a teljes személyiség integrált működését feltételezi. A korosztály képes tudatosan viszonyulni saját karakteréhez, önismerete alapján szándékosan irányítani egyes személyiségsajátosságait, ehhez a képzés kellő támpontot nyújt az egyes karakterdinamikai jellemzők részletes bemutatásával. Ennek eredménye a hallgatók egyéni sajátosságainak és céljainak megfelelő, tudatos viszonyulás erősödése a tanulási folyamataikban.
Oktatók: Marunák Mária

Időpontok  2019/2020-as II. félévében:
1. csoport: részletek a kurzusfelvételi időszakban
2. csoport: részletek a kurzusfelvételi időszakban

Hallgatók tapasztalatai:

"Köszönöm,  hogy részt vehettem a Hatékony Tanulás kurzuson, nagyon sok jó gyakorlati módszert ismerhettem meg és a személyiséghez kapcsolódó ismeretek is nagyon hasznosak voltak. Azt hiszem,  más szemüvegen keresztül kell innentől néznem a tanulásra és a világra is! :-) Az órák sikeréhez nagyban hozzájárult az oktató pozitív személyisége is! A megtanult módszereket igyekszem gyakorolni és hasznosítani is." Máthéné Köteles Éva

Eszközös képességfejlesztő Zsonglőr kurzus

A hazai felsőoktatási intézmények közül elsőként az SZTE hirdetett zsonglőrködést kurzusként a speciális képzési igényű hallgatók számára. A különleges mozgásforma fejleszti az egyensúlyrendszert, a két agyfélteke összehangolt működését, javítja a koncentrációs képességet. Rendszeres gyakorlással fejlődik a vizuális feldolgozás, a mozgásirányítás, a ritmusérzék, javul a koncentrációs képesség. Emellett a részképesség-zavaros emberek önbizalma is megnövekszik az eszközhasználat közben elért sikerélmények hatására. A képzési tematikának megfelelően a hallgatók öt zsonglőr eszközzel ismerkednek meg a kurzus során: zsonglőrtányér, zsonglőrlabda, poi, virágbot és diaboló.
A képzés célja a hallgatók logikai, gondolkodási és motorikus képességeinek fejlesztése, ezen keresztül a tanulási hatékonyság fokozása, kudarcélmények és stressz-hatások oldása, sikerorientáció kialakulásának megsegítése. A különleges mozgásforma fejleszti az egyensúlyrendszert, a két agyfélteke összehangolt működését, javítja a koncentrációs képességet. Rendszeres gyakorlással fejlődik a vizuális feldolgozás, a mozgásirányítás, a ritmusérzék, javul a koncentrációs képesség. Emellett a részképesség-zavaros emberek önbizalma is megnövekszik az eszközhasználat közben elért sikerélmények hatására.
Időpont a 2019/2020-as tanév I. félévében: részletek a kurzusfelvételi időszakban.

Az órák hangulatáról az alábbi videó ad ízelítőt:

Hallgatók tapasztalatai:
„Mint leendő testnevelő tanár és edző, biztosra veszem, hogy a munkám során alkalmazni fogom ezeket a módszereket és a gyerekekkel megismertetem ezeket az eszközöket. A XXI. században sajnos egyre több a mozgáskoordináció zavarral küzdő gyerek, illetve egyre nagyobb számban fordulnak elő a tanulási nehézségek is. Ha lesz rá lehetőségem, fogok biztosítani lehetőséget és időt arra, hogy a gyermekeknek segítsek ezeken az eszközökön keresztül.” (testnevelő- edző szakos hallgató)

„Ezt a kurzust mindenkinek csak ajánlani tudom, mert remek órákat töltöttünk együtt a csoporttal, és olyan új élményekkel gazdagodtam, amire az óra keretein kívül nem lett volna lehetőségem. Úgy érzem sokat fejlődött tanulási képességem is, amiket most észre is veszek magamon a  zh- időszakban.”

„Összességében elmondhatom, hogy a kurzust nagyon élveztem és sokat tanultam belőle, ugyanis megfigyeltem, hogy a koncentrációs képességem kicsit gyengébb volt, de a kurzus során rengeteget kellett koncentrálni, hogy a feladatokat véghez tudjuk vinni, emiatt már jobban tudok odafigyelni a dolgokra, feladatokra, amiket meg kell csinálnom.”

Építs versenyelőnyt a diszlexiából

Az „Építs versenyelőnyt a diszlexiából!” kurzus a kihívások kezeléséhez, a céljaid eléréséhez adhat fókuszokat, megerősítő visszajelzéseket, támogató közösséget és a karakteredhez illeszkedő, személyre szabott megoldásokat.
 „Az „Építs versenyelőnyt a diszlexiából!” kurzus során a fókuszban Te vagy, a cél a saját értékeid, képességeid felfedezése és versenyelőnnyé alakítása a diszlexia pedig egy adottság ehhez, amiből előnyt is lehet kovácsolni!
Magam is diszlexiás vagyok és több mint négy évtizeden át nem tudtam erről semmit, az általános- és középiskolában csak azt éreztem és éreztették, hogy baj van velem, hogy nem vagyok elég jó. Magyarból, matekból, nyelvekből épp, hogy átugrottam a lécet és nyolc év orosz tanulás után nem mehettem oroszból érettségizni.A munka világába belépve is a „hiányaim” korrigálása vitte el az erőim és az időm jelentős részét, ahelyett, hogy az erősségeimre építettem volna.
Az is teljességgel elképzelhető, hogy a Te életedben a saját egyediséged másként jelentkezik, és másként állít kihívások elé és cseppet sem hasonlít azokhoz a helyzetekhez, amelyekről az imént írtam. El tudom képzelni, hogy vannak olyan vágyaid, igényeid, céljaid, amelyek kitartásra és (új) képességek fejlesztésre ösztönöznek, amelyekkel bizonyítani szeretnél magadnak, vagy talán másoknak is.
Az „Építs versenyelőnyt a diszlexiából!” kurzus a kihívások kezeléséhez, a céljaid eléréséhez adhat fókuszokat, megerősítő visszajelzéseket, támogató közösséget és a karakteredhez illeszkedő, személyre szabott megoldásokat.”
Csányi Csaba (oktató)
 
A kurzus mottója: „A válság a legnagyobb áldás, amely megeshet az emberekkel és az országokkal, hiszen a válság fejlődéssel jár… …A válság szüli a találékonyságot, a felfedezéseket és a nagy stratégiákat. Akinek sikerül túljutnia a válságon, felülmúlja önmagát, és nem szenved vereséget.” (Albert Einsten)
Célkitűzések: a résztvevők fedezzék fel és tudatosan használják erősségeiket, bátran építsenek egyéni sajátosságaikra; tudatosan alakítsanak ki támogató szokásokat, rutinokat és együttműködéseket; erősödjenek meg önbizalmukban; fejlesszék reflexiós és önreflexiós készségüket; alakítsanak ki fejlődésre inspiráló, (támogató) kapcsolatokat; fejlesszék szociális készségeiket;
Tervezett témáink: a diszlexiát hogyan tehetjük versenyelőnnyé; kihívások és megoldások – a diszlexia, mint erőforrás; „tanuljuk magunkat”; örömök és inspirációk a tanulásban; megfigyelések, visszajelzések, (ön)reflexiók; erősségek a gyakorlatban – projektmunkák.
Oktató: Csányi Csaba

Időpontja:
részletek a kurzusfelvételi időszakban.

 


Elérhetőségeink

Kedves Hallgatók!

Egyetemi Életvezetési Tanácsadó Központ irodája:
Szeged, Vitéz u. 17. (11-es iroda)

Akadálymentes ügyeleti hely:
TIK Hallgatói Centrum Információs Ponton (Szeged, Ady tér 10.)


Telefon:
(+36) 62 544 029

E-mail:
eselyiroda@rekt.szte.hu
szte.eselyiroda@gmail.com