(LEENDŐ) ELSŐSÖKNEK | AKTUALITÁSOK | OKTATÓKNAK | HALLGATÓKNAK | SANSZ KLUB | HASZNOS |
HALLÁSSÉRÜLT HALLGATÓKNAK DISZLEXIÁS HALLGATÓKNAK LÁTÁSSÉRÜLT HALLGATÓKNAK MOZGÁSSÉRÜLT HALLGATÓKNAK AUTISTA HALLGATÓKNAK ÉS ÉN HOGYAN SEGÍTHETEK?

Eljárási rend

Az esélyegyenlőség biztosítása érdekében benyújtott felmentési kérelmek elbírálásának intézkedési rendje

A Hallgatói Esélyegyenlőségi Bizottság feladatkörébe tartozik az esélyegyenlőségi alapelvek teljes körű biztosításának felügyelete, értékelése és szükség esetén javaslatok tétele; az egyenlő esélyek biztosításra irányuló kérelmek elbírálása. A Bizottság a hallgatói kérelmekről a fogyatékosságot igazoló szakvélemény alapján dönt a Nftv egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló Korm. rendelet figyelembevételével. (A fogyatékossággal élő hallgató fogyatékosságának típusát és mértékét, annak végleges vagy időszakos voltát a 87/2015. (IV. 9.) Korm. rendelet 63§ (2) vagy a (3) bekezdésben meghatározott szakvéleménnyel igazolja)

Bizottság hallgatókkal kapcsolatos döntéseinek érvényesítését a vezető koordinátor és az érintett Kar oktatási dékán helyettese, illetve a Tanulmányi Osztály kijelölt munkatársa végzi. A bizottság vezető koordinátora gondoskodik szükség esetén az eljárási rend módisításáról a határozatok meghozásával, kérvények elbírálásával kapcsolatban.

(A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVE, 15. pont)



Elérhetőségeink

SZTE Egyetemi Életvezetési
Tanácsadó Központ irodája:
Szeged, Vitéz u. 17. (11-es iroda)

Ügyfélfogadási idő:
hétfőtől-csütörtökig 10-15 óráig
pénteken 10-12 óráig

Telefon: (+36) 62 544 029

E-mail: eselyiroda@rekt.szte.hu