(LEENDŐ) ELSŐSÖKNEK | AKTUALITÁSOK | OKTATÓKNAK | HALLGATÓKNAK | SANSZ KLUB | HASZNOS |

Üdvözlünk a SANSZ honlapján!

sfsdf

Üdvözöljük a SANSZ honlapján!

01

 


Nyelvvizsga kedvezmények fogyatékkal élő hallgatók számára

A hallgató fogyatékosságára tekintettel – a 87/2015. (IV. 9.) Korm. rendelet 63. § szerint rendelkezésre álló – szakvélemény alapján kérheti a nyelvvizsgák alóli részleges vagy teljes felmentést.

Továbbá a vizsgázás során egyéb kedvezményeket is igénybe vehet, melyről bővebb információ az alábbi linken található:


Nyelvvizsga és idegen nyelvi érettségi kedvezmények specifikus tanulási zavaros vizsgázóknak


Az egyes nyelvvizsgaközpontokban igénybe vehető támogatások:
BME
Egyedi eljárás fogyatékkal élők számára
·    A 79/2006.(IV.5.) Korm. rendeletben megfogalmazott módon igazolt fogyatékosság esetén a fogyatékkal élő jelentkező a vizsgaközponthoz vagy vizsgahelyéhez benyújtott írásos kérelem alapján egyedi eljárással vizsgázhat, amennyiben minden egyes vizsgarészben a feladatot/feladatokat a nyelvvizsgáztatást szabályozó 137/2008.(V.16) kormányrendeletnek megfelelően teljesíteni tudja.
·    Súlyosan hallássérült vagy siket jelölt szóbeli vizsgára nem jelentkezhet, mivel fogyatékossága következtében a hallott szöveg értését mérő feladatokat nem tudja teljesíteni.
·    Az egyedi eljárásra irányuló kérést a jogszabályi és a vizsgahelyszín lehetőségei adta keretek között személyre szabottan kezeljük, legyen szó akár látás-, vagy hallássérült, mozgáskorlátozott, ill. egyéb problémával (diszlexia, diszgráfia, stb.) élő jelentkezőről. Egyedi eljárási kérelmet a jelentkezéssel egyidőben (a vizsga szervezése miatt), de legkésőbb az első vizsgaalkalom előtt 14 nappal tudjuk figyelembe venni. A benyújtott kérvényt a hozzá csatolt szakvélemény alapján a Vizsgaközpont vezetője bírálja el, melynek eredményéről a jelentkező írásban értesítést kap. Az egyedi eljárás során az alábbiak biztosíthatók:
o    Többletidő a vizsgán, ami a feladatok megoldására adott időn felül legfeljebb 30% lehet.
o    A vizsga nem csoportos, hanem egyéni bonyolítása, melynek során az egyedi körülmények biztosíthatók (gépi hang helyett felolvasás, Braille írógép használata, speciális nagyítókészülék alkalmazása, stb.).
o    Az orvosi szakvéleményben megfogalmazott diszlexia-diszgráfia következményének betudható helyesírási hibák figyelmen kívül hagyása a dolgozat értékelésekor.
o    Számítógép használata az írásbeli vizsgán a mozgásukban korlátozott vizsgázóknak, ill. minden olyan esetben, amikor a vizsgázó írásképe olyan mértékben lenne rendezetlen vagy nehezen olvasható, hogy az már az értékelést is gátolná. Saját számítógép használata csak abban az esetben engedélyezett, ha azon korlátozott számban telepíthető speciális program (pl. szövegfelolvasó) van.
o    Diszlexiás, diszgráfiás vizsgázó esetén - a vonatkozó szakmai ajánlások figyelembe vételével - egyedileg szerkesztett vizsgaanyag (betűtípus, elrendezés stb.).

ECL

Fogyatékossággal élő vizsgázóink számára is igyekszünk biztosítani az egyenlő esélyeket. A vizsgára jelentkezés határidejéig szíveskedjen eljuttatni az orvosszakértői vélemény másolatát a választott vizsgahelyre. Kérjük, csatoljon hozzá egy kérvényt, amelyben leírja, hogy milyen segítségre lenne szüksége a vizsgán. Az eljárás díjtalan. Utólagosan leadott igazolás alapján nem vehetők igénybe a kedvezmények, ez esetben csak arra van lehetőség, hogy díjmentesen halaszthat a következő vizsgaidőszakra.
A következő könnyítésben részesülhetnek a jelöltek:

Diszlexia, diszgráfia esetén

speciális formátumú vizsgaanyagot készítünk: világossárga papíron, nagyobb betűmérettel és sorközzel szerepelnek a feladatok a könnyebb olvashatóság érdekében. A vizsga időtartama 30%-kal meghosszabbítható. Diszgráfia esetén ez az olvasott és a hallott szövegértésre, valamint az írásbeli kommunikációra vonatkozik, diszlexia esetén az olvasott és a hallott szövegértést érinti.

Halláskárosodás esetén

a hallásértés szövege kettő helyett három alkalommal kerül lejátszásra. Lehetőség van fülhallgató igénybe vételére, illetve kérhető a külön teremben történő hangos lejátszás is. Kifejezetten súlyos hallássérülés esetén (orvosi szakvélemény alapján) kérésre felolvasó szaktanárt biztosítunk, így téve lehetővé a szájról olvasást. Ha a jelölt igényli, vizsgázhat partner nélkül a szóbeli kommunikációs készségből.

Látássérülés esetén

speciális formátumú vizsgaanyagot készítünk: nagyobb (megválasztható) betűmérettel és sorközzel szerepelnek a feladatok a könnyebb olvashatóság érdekében. A szóbeli kommunikáció kivételével a vizsgarészek időtartama 30%-kal meghosszabbítható.

Vak vizsgázónak

a hallott szövegértés vizsgarészen segítő személy állhat rendelkezésére, aki lejátssza a felvételt, majd felolvassa a kérdéseket. Az írásban mért készségek esetén a jelöltnek rendelkeznie kell saját, írás-beszéd átalakító laptoppal.

Mozgáskoordinációs zavar esetén

a nehézkes kézírás helyett megengedett a saját laptop használata, ebben az esetben papír formátum helyett CD-n biztosítjuk a feladatsort. A szóbeli kommunikáció kivételével a vizsgarészek időtartama 30%-kal meghosszabbítható.

EUROEXAM

Az Euroexam nyelvvizsgákon azonos esélyekkel indul mindenki, legyen szó diszlexiáról, diszgráfiáról, látás- vagy hallássérülésről. Te egy orvosi igazolással jelezheted speciális igényeidet, mi pedig biztosítjuk a megfelelő körülményeket. Az egyedi formátumú vizsgaanyag (pl. nagyított), a külön terem egyéni felügyelővel, a többletidő, a laptop látássérülteknek és a speciális fülhallgató erősítő hallássértülteknek mind-mind arról gondoskodik, hogy senki se kerüljön hátrányba.

Mi kell a kedvezmény igénybevételéhez?

Csatolj egy szakvéleményt a jelentkezésedhez (részletek alább). De tudnod kell, hogy egyedi elbírálású vizsgák szervezését korlátozott számban tudjuk vállalni, a bejelentkezés sorrendjében.

Milyen kedvezmények vehetők igénybe?

Ebben a kérdésben rugalmasan járunk el minden konkrét egyéni igény függvényében. A részleteket a Vizsgaszabályzat így fogalmazza meg:

A fogyatékkal élő jelentkezőkről:

·    A fogyatékosság fajtájától és súlyosságától függően egyszerűsített vizsgák letételére lehetőség van, azonban a Vizsgaközpont minden esetet egyedileg bírál el. Az egyedi elbírálás feltételeiről a Vizsgaközpont a jelentkezést követő 5 munkanapon belül a vizsgázót tájékoztatja.
·    A jelentkezést és a vizsgát követően a Vizsgaközpont tudomására hozott fogyatékosságot, vagy egyéb, a vizsgázó teljesítményét befolyásoló körülményt, a vizsgaszervezés és az értékelés során nem tudunk figyelembe venni.
·    A fogyatékosság figyelembevételéhez a jelentkezési lappal együtt leadott három hónapnál nem régebbi orvosi igazolás, vagy szakvélemény szükséges. A három hónapnál nem régebbi igazolás alól kivételt képez az az eset, amennyiben az orvosi igazolás, vagy szakvélemény végleges fogyatékosságról, vagy maradandó állapotról szól.

Mit jelent ez pontosan?

Az igényelhető kedvezmény(eke)t a szakvélemény alapján a vizsgaközpont állapítja meg, személyes egyeztetés után. Ezután a vizsgaszervező intézmény, partner még egyszer mindent pontosít az érintett vizsgázóval. A gyakran előforduló diszlexiát véve példaként, ez azt jelenti, hogy speciális formátumú vizsgaanyagot kapsz a szakértők által javasolt formában, így vizuálisan könnyebben áttekintheted a feladatokat. Az eltérő vizsgaanyag megjelenés a következőket foglalja magában:
·    drapp vagy világos sárga papírra nyomtatott vizsgaanyag (minimális kontraszt a papír és a szöveg között);
·    nagyobb, diszlexiások által könnyebben olvasható betűtípus;
·    megnövelt sorközzel, sorkizárás nélkül nyomtatott feladatlap;
·    a válaszlapokon nem sorokat követve kell ikszelned a helyes választ, elég a megfelelő kockába beírnod a választott betűt: A, B, C, stb.;
·    szóbeli vizsgára felkészüléskor a képregényt, prezentációt felnagyítva kapod.

Indokolt esetben külön teremben és felügyelővel írhatod a vizsgát, saját igényeid, ütemed szerint haladva, akár többletidővel is. Látássérültek szövegszerkesztőt is használhatnak (helyesírásellenőrző program nélkül), de ezt csak korlátozott számban tudjuk biztosítani (vizsgaidőpontonként max.két főnek, jelentkezési sorrendben).

Az értékelők mit vehetnek figyelembe a nehézségekből?
Az eredmények kihirdetése előtt a Writing / Schreiben rész értékelését újra átnézzük, főleg, ha a végeredményben jelentős eltérés van a részek között. Megvizsgáljuk a helyesírási hibákat, és a képzett kollégák elbírálása alapján az eredményt kompenzáljuk. A szóbeli (Speaking / Sprechen) vizsgarészben a vizsgáztató és értékelő figyelmét felhívjuk a problémára, akik ezt figyelembe veszik az értékelésnél.

LCCI

A fogyatékkal élőket az esélyegyenlőség biztosítása végett- különböző engedmények illetnek meg. A fogyatékosság tényét szakorvosi igazolással a regisztrációkor kell közölni.
Gyengénlátó vizsgázó vizsgakérdésének betűmérete megnövelhető. Halláskárosult, diszlexiában, diszgráfiában, valamint egyéb, mozgáskoordinációs betegségben szenvedő vizsgázó írásbeli vizsgaideje, illetve a szóbeli vizsga előtti felkészülési idő a megjelölt idő maximum egyharmadával meghosszabbítható. Halláskárosult vizsgázónak engedélyezhető a magnóteszt szövegének kétszeri meghallgatása. Az engedély kiadása a vizsgaközpont hatásköre. A vizsgaközpontnak ugyanakkor nem kompetenciája felmentést adni részvizsgák alól fogyatékkal élő vizsgázók számára.

LEXINFO

A speciális bánásmódot igénylő jelentkezőkre vonatkozó eljárások

Jelentkezés a vizsgára

A Vizsgaközpont a Jelentkezési lapon feltüntette az „egyedi kérelem”-mel kiegészített jelentkezés lehetőségét. Egyedi kérelem (igazolás, szakvélemény) benyújtására kizárólag a jelentkezés benyújtásakor van lehetőség.
Az esélyegyenlőség biztosítása érdekében a fogyatékkal élők, mozgáskorlátozottak jelentkezésének elfogadása esetén a Vizsgaközpont (Vizsgahely) a vizsgához megfelelő körülményeket teremt.

Mozgáskorlátozottak
A mozgáskorlátozottat kísérőnek a Vizsgaközpont a vizsga idejére a folyosón várakozási lehetőséget biztosít. Szükség esetén (pl. rosszullét) a vizsga ideje alatt a vizsgafelügyelő a kísérőt behívhatja a vizsgaterembe. A vizsgaközpont a megfelelő higiéniai követelményeket biztosítja.

Egyéb speciális bánásmódot igénylő jelentkezők

A Vizsgaközpont a vizsgarendszer sajátosságaira való tekintettel 100%-osan vak és siket jelentkezőket komplex vizsgára nem tud fogadni. A Vizsgaközpont minden látáskárosult és hallássérült által, valamint egyéb egyedi, a jelentkezéskor benyújtott kérelmet is elbírál, és az adott helyzetnek megfelelő intézkedést hoz, amelyről az OH NYAK-nak értesítést küld. Megfelelő, három hónapnál nem régebben kiállított hivatalos orvosi/nevelési tanácsadói/szakértői és rehabilitációs bizottsági igazolással, illetve szakvéleménnyel rendelkező részképességzavarral élő (diszlexiás, diszgráfiás) vizsgázók esetében a Vizsgaközpont az ELTE Alkalmazott Nyelvészeti Tanszékén működő Esélyegyenlőség a Nyelvtanulásban Kutatócsoport ajánlásainak figyelembevételével, az igazolásban (szakvéleményben) foglaltak egyedi értékelése, a részképességzavar fajtája és foka alapján a következő kevezmények közül részben vagy egészben egyet vagy többet vagy mindegyiket biztosítja az érintett vizsgázók számára:

·    Minden részfeladat számára 30%-kal több időt biztosít

·    Az érintett vizsgázók a szubjektív értékelésű írásbeli feladatokat számítógépen, Jegyzettömb (Notepad) vagy Wordpad használatával helyesírás-ellenőrző nélkül vagy MS Word szövegszerkesztővel, helyesírás-ellenőrző program segítségével oldhatják meg.
·    A hallásértési készséget mérő vizsgán a Vizsgaközpont biztosítja, hogy a jelölt a szöveget még egyszer meghallgathassa, valamint, hogy a feladatokat a szöveg meghallgatása előtt elolvashassa. A szóbeli vizsgáztatók lassabb tempóban beszélnek és lehetőséget biztosítanak a vizsgázónak a visszakérdezésre, amennyiben valamit nem ért. Az egyedi elbírálás eredményéről, az alkalmazható kedvezményekről a Vizsgaközpont a jelentkezést követő 5 munkanapon belül a vizsgázót írásban (e-mailben) tájékoztatja.

TELC

A vizsgázónak a vizsgára jelentkezéskor be kell csatolnia 30 napnál nem régebbi szakorvosi igazolását, amit a vizsgaközpont elbírál és annak eredményéről a jelentkezőt írásban értesíti a 29/2002. (V.17.) OM rendelet szerint.
A) Eljárás a fogyatékkal élő vizsgázók esetében:
A vizsgázók jelentkezési lapjukkal együtt adhatják be igényüket kedvezményre. A Vizsgaközpont csak a jelentkezési határidőig (pótjelentkezésnél a pótjelentkezési határidőig) benyújtott kérelmek esetében vállalja bármilyen kedvezmény biztosítását. A kérelemhez orvosi igazolás másolatot kell csatolni, amelyet a Vizsgaközpont bírál el. A kedvezmény megadásáról a Vizsgaközpont írásban értesíti a vizsgázót. Ellenkező tartalmú, a vizsga előtt írásban benyújtott válasz hiányában a kedvezményt a Vizsgaközpont elfogadottnak tekinti, a vizsgázó további kedvezmény vagy igény érvényesítésére nem jogosult. A vizsgaeseményt követően kedvezmény érvényesítésére nincs lehetőség, ide nem értve a mindenki számára eljárásokat (vizsgadolgozat felülvizsgálata, megtekintése).
A Braille-írással készült feladatsort a Vizsgaközpont csak bizonyos vizsgatípusok esetében tudja biztosítani. A vizsgázónak vagy képviselőjének a vizsga előtt legalább 6 hónappal be kell nyújtania ilyen típusú igényét a Vizsgaközpontnak. A Vizsgaközpont döntéséről a vizsgázót írásban értesíti.
 
B) A fogyatékkal élők számára biztosítható kedvezmények

A Vizsgaközpont a fogyatékkal, készségzavarral élő vizsgázók számára a következő kedvezményeket tudja biztosítani. A kedvezmények biztosítása minden esetben egyedi döntést igényel:

a)  többletidő biztosítása valamely feladat megoldásánál (jellemző a készségzavarral rendelkező vizsgázóknál, így diszgráfia, diszlexia esetén)
b)  a feladatsor, a válaszlap vagy más szükséges dokumentum speciális formában való biztosítása (így a feladatsor, válaszlap nagyítása, vagy egyes vizsgáknál Braille-írással való előállítása)
c)  a gépi szöveg többszöri meghallgatása (halláskárosodással rendelkezőknél egyes esetekben)
d)  a vizsgára való beosztáskor vagy ültetéskor egyedi eljárás (pl. első sorba ültetés a magnóhallgatáskor, szóbelin első körbe való beosztás, földszinten vizsgáztatás kerekes székeseknél)
e)  egyedi méltányosság a szóbelinél – önálló (nem páros) vizsga (erősen beszédzavaros vizsgázóknál, vagy erősen halláskárosult vizsgázóknál)
f)  az akadálymentesítés feltételeinek megfelelő vizsgahelyszínre történő beosztás és/vagy személyes segítség biztosítása (mozgássérülteknél)
g) személyes segítő biztosítása (súlyos mozgásszervi problémák, végtaghiány esetében)Elérhetőségeink

Kedves Hallgatók!

Egyetemi Életvezetési Tanácsadó Központ irodája:
Szeged, Vitéz u. 17. (11-es iroda)

Akadálymentes ügyeleti hely:
TIK Hallgatói Centrum Információs Ponton (Szeged, Ady tér 10.)


Telefon:
(+36) 62 544 029

E-mail:
eselyiroda@rekt.szte.hu
szte.eselyiroda@gmail.com