(LEENDŐ) ELSŐSÖKNEK | AKTUALITÁSOK | OKTATÓKNAK | HALLGATÓKNAK | SANSZ KLUB | HASZNOS |

Üdvözlünk a SANSZ honlapján!

sfsdf

Üdvözöljük a SANSZ honlapján!

01

 


Kurzusajánló

Tekintsd meg általunk indított kurzusainkat, fejlődj és tanulj velünk a 2021-es évben is! 

Hatékony tanulás felsőfokon kurzus, speciális tematikával
XA0021-HatTanF3
Új lehetőség, kifejezetten diszlexiás. diszgráfiás hallgatók számára
(eltérő a más időpontokban szervezett azonos nevű kurzustól!)
A kurzus időpontja: 2021 február 26 és március 12 (péntek). Mindkét napon 9:00-17:00 h között.
Helyszín: később! Személyes jelenléti, vagy online jelenléti kurzus - az aktuális jogszabályok függvényében.
KIZÁRÓLAG TANULÁSI ZAVARRAL KÜZDŐ, speciális képzési igényű hallgatók számára szervezett csoport! (A jelentkezésnek itt nem feltétele a Hatékony tanulás I. e-learning kurzus korábbi elvégzése, ugyanakkor javaslom annak a kurzusnak is a felvételét és párhuzamos végzését.)
A tréning célja a tanulási hatékonyságod növelése a tanuláshoz való viszonyulás tudatosításával és pozitív irányú változtatásával, a tanulási szokások formálásával, a tanuláshoz nélkülözhetetlen alapképességek fejlesztésével, valamint saját hatékony tanulási módszereid kialakításával. A tréningen azonosíthatod saját tanulási stílusodat, és megismerheted azokat a stratégiákat, amelyek személyre szabottan segíthetnek a hatékonyabb tanulásban. A kurzus segít tudatosítani tanulási nehézségeid okait és felismerni, alkalmazni az erősségeidet. A jelentkezés jóváhagyásához szükséges feladatot a CooSpace-en, a „Motivációs levél” Feladat felületen kell beadni (feladat részletes leírása ott)!
Beadási határidő: 2021 február 21.
Hatékony tanulás I. – gyakorlati fókuszú e-learning kurzus
A képzés célja, hogy a résztvevő gyakorlati alapokat kapjon a hatékony, önszabályozó tanulásának kialakításához. Bemutatásra kerülnek praktikus tanulási technikák és stratégiák, amelyek alkalmazásával a tanulási eredményesség megalapozható. A képzés céljának elérését és az önálló haladást munkanapló, videóleckék és olvasóleckék támogatják.
A kurzus elvégzéséhez kapcsolódó követelmények:
• A kurzus felsőoktatásban tanuló diákok számára készült. Bemeneti követelmény nincs, bárki elvégezheti a kurzust.
• A kurzus kreditértéke: 1 kredit. A teljesítés feltétele a záró önreflexió beküldése. A kurzus zárásához szerkesztett önreflexió a tanulási önismeretet és az önszabályozó tanulásban való magasabb szintre lépést is támogatja. Értékelési szempontok: a képzés kapcsán megismert tartalmak következetes beépítése a saját tanulási folyamatokba, valamint a hatékonyabb tanulás érdekében tett célkitűzések átgondoltsága és a megtett lépések a tanulási célok elérése érdekében. Értékelés: kiválóan megfelelt/megfelelt/nem felelt meg.

Megjegyzés: E-learning (önállóan elvégezhető Online) kurzus!


Hatékony tanulás II. - online jelenléti kurzus.
A képzés célja a résztvevők tanulási hatékonyságának növelése a tanulási önismeret mélyítésével. Cél, hogy a résztvevő képessé váljon saját tanulási nehézségeinek okát felismerni, megjelenő tanulási problémáit önszabályozó módon kontrollálni, megoldani. További cél az esetleges tanulási kudarcok feldolgozása, valamint a tanulási motiváció erősítése a folyamat tervező képesség erősítésével.
A kurzus teljesítéséhez kapcsolódó követelmények:
· A kurzus ráépül a "Hatékony tanulás I." e-learning kurzus tartalmi elemeire. A részvétel feltétele emiatt, hogy a hallgató 2020-ban elvégezte "Hatékony tanulás I." e-learning kurzust.
· Aktív részvétel a kurzus teljes időtartama alatt:
1. 3 x 3 online kontakt óra (megengedett hiányzás: nincs)
2. önálló és kiscsoportos feladatok elvégzése az online órákhoz kapcsolódóan, produktumok feltöltése
Értékelés: kiválóan megfelelt/megfelelt/nem felelt meg
Megjegyzés: Online jelenléti kurzus!


Hatékony tanulás felsőfokon kurzus

A kurzus ráépül a Hatékony tanulás I. kurzus tartalmi elemeire, ezért csak abban az esetben jelentkezz erre a kurzusra, ha a Hatékony tanulás I.-es kurzust 2020-ban elvégezted!
A tréning célja a tanulási hatékonyságod tovább növelése a megfelelő tanuláshoz való viszonyulás stabilizálásával, a tanulási szokások formálásával, a tanulási alapképességek fejlesztésével, valamint egyéni, hatékony tanulási módszereid kialakításával.
A tréningen azonosíthatod saját tanulási stílusodat, és további tanulás stratégiákat ismerhetsz meg, amelyek személyre szabottan segíthetnek a hatékonyabb tanulásban. A kurzus segít tudatosítani az esetleges tanulási nehézségeid okait és felismerni, alkalmazni az erősségeidet.
A jelentkezés jóváhagyásához szükséges feladatot a CooSpace felületen kell beadni (feladat részletes leírása ott)!
Elérhetőségeink

Kedves Hallgatók!

Egyetemi Életvezetési Tanácsadó Központ irodája:
Szeged, Vitéz u. 17. (11-es iroda)

Akadálymentes ügyeleti hely:
TIK Hallgatói Centrum Információs Ponton (Szeged, Ady tér 10.)


Telefon:
(+36) 62 544 029

E-mail:
eselyiroda@rekt.szte.hu
szte.eselyiroda@gmail.com